Kolekcja: Płyty ogniochronne Rigips

Płyty ogniochronne przeznaczone do zabezpieczenia:

  • konstrukcji stalowej
  • słupów, belek, ścian i stropów o konstrukcji żelbetowych, murowanych, prefabrykowanych
  • tras kablowych
  • szachtów instalacyjnych
  • pasy przyokienne

Marki Rigips