Kolekcja: Dylatacja

Bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji w budynku wykonane przy pomocy:

- skalnej wełny mineralnej

- masy ogniochronnej

- jako opcja piana ogniochronna + masa ogniochronna