Kolekcja: Zabezpieczenie kabli elektrycznych

Produkty przeznaczone do wykonywania Biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Instalacji Elektrycznych

  • masy ogniochronne
  • silikony ogniochronne
  • płyty ogniochronne
  • skalna wełna mineralna o gęstości 150kg/m3