Kolekcja: Skalna wełna mineralna gęstość 150kg/m3

Skalne wełny mineralne o gęstości minimalnej 150 kg/m3 przeznaczone do wykonywania biernych zabezpieczeń p.poż w budownictwie.